Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Gwaith Cartref/Homework

Gwaith Cartref Hanner Tymor Hydref.

Gwaith Cartref Blwyddyn 2 a 3 - Hanner Tymor Hydref 1. Year 2 and 3 homework - Autumn Term 1

Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 2 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 2 Maths Homework - You can choose your chilli level.

Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 2 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 2 Maths Homework - You can choose your chilli level. 1
Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 2 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 2 Maths Homework - You can choose your chilli level. 2
Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 2 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 2 Maths Homework - You can choose your chilli level. 3
Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 2 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 2 Maths Homework - You can choose your chilli level. 4
Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 2 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 2 Maths Homework - You can choose your chilli level. 5
Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 2 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 2 Maths Homework - You can choose your chilli level. 6

Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 3 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 3 Maths Homework - You can choose your chilli level.

Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 3 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 3 Maths Homework - You can choose your chilli level. 1
Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 3 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 3 Maths Homework - You can choose your chilli level. 2
Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 3 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 3 Maths Homework - You can choose your chilli level. 3
Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 3 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 3 Maths Homework - You can choose your chilli level. 4
Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 3 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 3 Maths Homework - You can choose your chilli level. 5
Gwaith Cartref Mathemateg Blwyddyn 3 - Cewch ddewis eich lefel chili. Year 3 Maths Homework - You can choose your chilli level. 6

Gwelwch y sêr ar waelod y tudalen. See stars at the bottom of the page.

* - Chili 1

** - Chili 2

*** - Chili 3

 

 

Gwaith Cartref Darllen a Deall Blwyddyn 2 - Year 2 Reading Comprehension Homework.

Gwaith Cartref Darllen a Deall Blwyddyn 2 - Year 2 Reading Comprehension Homework. 1
Gwaith Cartref Darllen a Deall Blwyddyn 2 - Year 2 Reading Comprehension Homework. 2

Year 3 Ed Sheeran - Reading Comprehension Homework. You can choose your chilli level

Year 3 Ed Sheeran - Reading Comprehension Homework. You can choose your chilli level 1
Year 3 Ed Sheeran - Reading Comprehension Homework. You can choose your chilli level 2
Year 3 Ed Sheeran - Reading Comprehension Homework. You can choose your chilli level 3
Year 3 Ed Sheeran - Reading Comprehension Homework. You can choose your chilli level 4
Year 3 Ed Sheeran - Reading Comprehension Homework. You can choose your chilli level 5

Gwelwch y sêr ar waelod y tudalen. See stars at the bottom of the page.

* - Chili 1

** - Chili 2

*** - Chili 3

Top