Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Cyngerdd Dolig Cyfnod Sylfaen

Caneuon Nadolig

Cân 2 - Boncyff Dolig yn Llosgi.wav

Cân 3 - Y Bang a’r Ffrwydrad.wav

Cân 4 - Addurno’r Goeden.wav

Cân 5 - Sain y Noël .wav

Cân 6 - Lapio Chwim, Stacio Chwim.wav

Cân 7 - Ar Fore Nadolig.wav

Cân 9 - Dadl ‘Dolig.wav

Geiriau’r Caneuon

Cân 2

Cân 3

Cân 4

Cân 5

Cân 6 (tune of Jingle Bells)

Cân 7

Top