Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Meithrin

Croeso i Ddosbarth Meithrin

Athrawes - Mrs Davies

Cymhorthydd - Anti Trudy

 

 

Gwybodaeth Pwysig/ Important Information

Bwyd Bore & Cinio/ Snack and Dinner

 

Mae bwyd bore a chinio angen cael ei dalu o flaen llaw ar yr app. Hefo'r sefyllfa presennol, rydym yn annog eich plentyn i ddod a photel o ddwr a ffrwyth new'u hunain i mewn.

Bwyd Bore - £1.50 (yr wythnos)

Cinio - £2.25 (y diwrnod)

 

Snack and dinner money needs to be paid upfront on the app. With the current situation, we encourage your child to bring a water bottle and a piece of fruit of their own to school. 

Snack - £1.50 (a week)

Dinner - £2.25 (a day)

 

Addysg Gorfforol/ Physical Education

 

Bydd gwersi Addysg Gorfforol ymlaen pob bore Dydd Mercher. Bydd eich plentyn angen:

Crys gwyn

Siorts neu Jogers du

Siwmper

Trainers (not pumps)

 

Dewch i'r ysgol yn eich gwisg ar y diwrnod yma. 

 

Physical Education lessons are every Wednesday morning. Your child will need:

White shirt

Black shorts or joggers

Jumper

Trainers (not pumps)

 

Come to school in your kit on this day.

 

Ysgol Goedwig/ Forest School

 

Bydd sesiynau Ysgol Goedwig ymlaen pob bore Dydd Mawrth. Bydd yr ysgol yn ddarparu gwisg a welis i bob plentyn a dim ond new sydd yn cael gwisgo'r eitemau yna.

 

Forest School sessions will be held every Tuesday morning. Your child will be provided with a suit and wellies from school and only your child will be allowed to wear them items. 

Top