Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Meithrin

Croeso i Ddosbarth Meithrin

Athrawes - Mrs Davies

Cymhorthydd - Anti Trudy

 

 

Gwybodaeth Pwysig/ Important Information

Bwyd Bore & Cinio/ Snack and Dinner

 

Mae bwyd bore a chinio angen cael ei dalu o flaen llaw. Rhowch yr arian mewn amlen hefo enw eich plentyn arni a chyfanswm yr amlen. 

Bwyd Bore - £1.50 (yr wythnos)

Cinio - £2.25 (y diwrnod)

 

Snack and dinner money needs to be paid upfront. Please put the money in an envelope with your child's name and total on it.

Snack - £1.50 (a week)

Dinner - £2.25 (a day)

 

Addysg Gorfforol/ Physical Education

 

Bydd gwersi Addysg Gorfforol ymlaen pob bore Dydd Llun. Bydd eich plentyn angen:

Crys gwyn

Siorts du 

 

Physical Education lessons are every Monday morning. Your child will need:

White shirt

Black shorts

 

Ysgol Goedwig/ Forest School

 

Bydd sesiynau Ysgol Goedwig ymlaen pob bore Dydd Mawrth. Bydd eich plentyn angen 'sgidiau glaw wedi ei labeli'n glir hefo enw'r plentyn. 

 

Forest School sessions will be held every Tuesday morning. Your child will need wellies with their name labelled on them. 

 

Top