Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dysgu o Adref/Learning from Home

Ein thema i gychwyn tymor yma yw deinosoriaid. Ein strategaeth o ddysgu themâu newydd eleni yw’r Fantell yr Arbenigwyr. Mae hyn yn golygu bod y plant yn gweithio hefo mwy o ryddid ac annibyniaeth o fewn eu gwaith. Mae’r strategaeth yma fel arfer llawer mwy ‘hands on’, mi fyddai’n arwain chi a’ch plentyn ar sut i gwblhau tasgau o adref trwy fodelu’r tasgau gymaint a fedrai. Yn fan hyn cewch ddod o hyd i gyflwyniadau thema neu dasg. Cewch anfon gwaith eich plentyn yn ôl ataf trwy Seesaw. 
 


Our theme to start this term is dinosaurs. Our strategy this year to introduce a new theme is called The Mantle of the Expert. This usually means that the children have more freedom and independence within their work. The strategy is usually a hands on approach, don’t panic! I will do my best to help lead you and your child on how to complete tasks at home. This page is where you will find all of your home learning videos which will explain your tasks or introduce your theme. You can send your child’s work back to me on Seesaw. 

 

Yr Ynys

Still image for this video
Wythnos 1/ Week 1 (5-1-2021)

Wythnos 2/ Week 2 (11/1/21)

Wythnos 3/ Week 3 (18/1/21)

Wythnos 4/ Week 4 (25/1/21)

Wythnos 5/ Week 5 (1/2/21)

Wythnos 6/ Week 6 (8/2/21)

Top