Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Gwaith Cartref

Picture 1

Pecynnau Gwaith Ysgol/ School Closure Packs

 

Helo,

Gobeithio bod pawb yn hapus ac yn iach. Hoffwn gyflwyno ein tudalen newydd i chi gyd, yma fe welwch becynnau gwaith ysgol i sicrhau bod eich plentyn yn parhau hefo'u haddysg. Fe wnâi uwchlwytho gymaint o wybodaeth ac sy'n bosibl i'ch cefnogi chi gyda dysgu cartref eich plentyn. Mi faswn i wrth fy modd yn gweld lluniau neu fidio o eich plant yn cwblhau'r gweithgareddau, mae croeso i chi e-bostio nhw i postterrig@hwbmail.net. Pob tro mae yna becyn neu wybodaeth newydd yn cael ei ychwanegu cewch gwybod gan yr ysgol.

 

Diolch yn fawr a byddwch yn saff,
Mrs Davies

 

 

Hello, 

I hope everyone is happy and healthy. I'd like to introduce you all to our new page, here you will find school closure packs to ensure your child is proceeding with their education. I will upload as much information as possible to support you with your child's home learning. I would love to see photos or even videos of your children completing the tasks so please feel free to email them to postterrig@hwbmail.net. Every time a new pack or any new information is added you will be contacted by the school. 

 

Thank you and stay safe,

Mrs Davies

Top