Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Straeon/ Stories

Amser Stori/ Story Time

 

Gan nad ydyn ni yn yr ysgol ar hyn o bryd, mae Blwyddyn 2 a 3 sef dosbarth Miss Harrison wedi bod yn brysur yn recordio straeon hyfryd i chi. Mae yna amrywiaeth o straeon ar gael i chi! Os hoffech chi (Dosbarth Meithrin) darllen stori i bawb cael clywed, anfonwch fidio i daviesr1558@hwbcymru.net

 

Mwynhewch! 

 

With us not being in school at the moment, Years 2 and 3 (Miss Harrison's class) have been busy reading and recording some lovely stories for you all. There's a lot of variety! If you (Nursery Class) would like to read a story for everyone to hear, send your video clip to daviesr1558@hwbcymru.net 

 

Enjoy!

Yr Arth a fu'm Bloeddio BW!

Still image for this video

Diwrnod Niwlog

Still image for this video

Suddo

Still image for this video

Beth Wyt Ti'n Ddweud?

Still image for this video

Beth Wyt Ti'n Ddweud?

Still image for this video

Llyfr ABC Rwdlan

Still image for this video

Cacen Sali Mali

Still image for this video

Diwrnod Prysur Twts

Still image for this video

Nos Da Anifeiliaid

Still image for this video
Top