Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

Picture 1

Blwyddyn 4, 5 a 6

Athrawes/Teacher - Miss Davies

daviese1737@hwbmail.net

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol/P.E 

Dydd Llun/Monday a Dydd Mawrth/Tuesday

 

Gwaith Cartref/Homework

Dydd Gwener, cwblhawyd a'i ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth sy’n dilyn

Set on Friday, completed and returned by the following Tuesday

 

Llyfrau darllen/Reading books 

Plant yn mynd â llyfrau adref dros y penwythnos

Children will take reading books home with them over the weekend 

 

Bwyd Bore/Morning Snack

Arian ar gyfer yr wythnos i'r ysgol ar fore Ddydd Llun os gwelwch yn dda

Money for the week in school Monday morning please

 

Themau'r flwyddyn/Topics for the year

Tymor yr Hydref - Arwyr a Dihirod/Heroes and Villains

Tymor y Gwanwyn - Dŵr/Water 

 

Dyma codau QR o fideos y plant - mae'r fideos yma wedi'w uwchlwytho'n 'unlisted' ar YouTube, golygir hyn mai dim ond pobl sy'n gwybod y linc â'r fideo all ei weld (fel ffrindiau neu deulu y byddwch yn anfon y ddolen ato). Ni fydd fideo heb ei restru yn ymddangos yn unrhyw un o leoedd cyhoeddus YouTube (fel canlyniadau chwilio, eich sianel, neu dudalen Pori). 

Mwynhewch!

Here are the QR codes of the class' presentations - they have been uploaded as 'unlisted' on YouTube, meaning that only people who know the link to the video can view it (such as friends or family to whom you send the link). An unlisted video will not appear in any of YouTube's public spaces (such as search results, your channel, or the Browse page). 
Enjoy!

English presentation QR codes

QR Cyflwyno Gwybodaeth

QR Mynegi Barn

A Million Dreams

All Of Me

Believer

Blinded By Your Grace

Diamonds

Help a Child Belong

I Want a Mum and Dad

Skin

Stronger

This Is Me

True Colours

Uptown Funk/Jai Ho

What About Us

Gwerthusiad Macbeth

Gwerthusiad Macbeth 1
Top