Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

Picture 1

Blwyddyn 4, 5 a 6

Athrawes/Teacher - Miss Davies

daviese1737@hwbmail.net

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol/P.E 

Dydd Llun/Monday a Dydd Mawrth/Tuesday

 

Gwaith Cartref/Homework

Dydd Gwener, cwblhawyd a'i ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth sy’n dilyn

Set on Friday, completed and returned by the following Tuesday

 

Llyfrau darllen/Reading books 

Plant yn mynd â llyfrau adref dros y penwythnos

Children will take reading books home with them over the weekend 

 

Bwyd Bore/Morning Snack

Arian ar gyfer yr wythnos i'r ysgol ar fore Ddydd Llun os gwelwch yn dda

Money for the week in school Monday morning please

 

Themau'r flwyddyn/Topics for the year

Tymor yr Hydref - Arwyr a Dihirod/Heroes and Villains

Tymor y Gwanwyn - Dŵr/Water 

 

QR Mynegi Barn

QR Mynegi Barn 1
QR Mynegi Barn 2

Gwerthusiad Macbeth

Gwerthusiad Macbeth 1
Top