Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

Picture 1

Blwyddyn 4, 5 a 6

Athrawes - Miss Davies

daviese1737@hwbmail.net

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol Dydd Mawrth a Dydd Gwener

P.E. Tuesday and Friday

Gwaith Cartref - Dydd Gwener, nôl erbyn y Dydd Mawrth sy’n dilyn

Homework set on Friday, back by the following Tuesday

 

Themau'r flwyddyn/Themes for the year

Tymor yr Hydref – Y 60au

Tymor y Gwanwyn - Hedfan

Tymor yr Haf – Y Tuduriaid

Gweithgareddau all-gyrsiol

Gweithdy Junior Justice

Gweithdy Junior Justice 1
Gweithdy Junior Justice 2
Gweithdy Junior Justice 3

Gwaith Thema

Y Tuduriaid

 

Ein thema ar gyfer tymor yr Haf yw'r Tuduriaid! Hyd yn hyn, rydym wedi trefnu llinell amser, cynhyrchu adroddiad newyddion YN FYW o Frwydr Bosworth, ysgrifennu a chreu portreadau o Harri'r VIII ac astudio tai gwahanol o'r cyfnod er mwyn i asiantau tai newydd Clychau'r Gog eu werthu! Sbiwch ar ein holl waith caled isod!

 

Our topic for the summer term is the Tudors! So far, we've put ordered events in a timeline, created a TV news report LIVE from the Battle of Bosworth, written and drawn portraits of Henry VIII and studied different houses from the Tudor era - ready to be sold by Clychau'r Gog's new estate agents! Check out all our hard work below!

Adeiladu tŷ Tuduriaid!

Adeiladu tŷ Tuduriaid! 1
Adeiladu tŷ Tuduriaid! 2
Adeiladu tŷ Tuduriaid! 3

Tŷ anhygoel Arwen!

Tŷ anhygoel Arwen!  1 Mae Arwen wedi creu tŷ Tuduriaid ei hun adref!
Tŷ anhygoel Arwen!  2 Cafodd ei wneud allan o gardfwrdd a gwellt go iawn

Battle of Bosworth TV News Report

Dyma rhestr chwarae o fideos y plant - mae'r fideos yma wedi'w uwchlwytho'n 'unlisted' ar YouTube, golygir hyn mai dim ond pobl sy'n gwybod y linc â'r fideo all ei weld (fel ffrindiau neu deulu y byddwch yn anfon y ddolen ato). Ni fydd fideo heb ei restru yn ymddangos yn unrhyw un o leoedd cyhoeddus YouTube (fel canlyniadau chwilio, eich sianel, neu dudalen Pori). Fedrwch ddod o hyd i fideo penodol trwy glicio ar y symbol 'playlist' ar y fideo ei hun.
Mae'r plant wedi gweithio'n galed er mwyn ysgrifennu, ffilmio a golygu eu fideos - maent wedi defnyddio sgrin werdd ac app sy'n cydfynd ac yna gosod y baneri, sain a chlipiau at eu gilydd ar iMovie.
Mwynhewch!

Here is a playlist of the class' TV News report videos - they have been uploaded as 'unlisted' on YouTube, meaning that only people who know the link to the video can view it (such as friends or family to whom you send the link). An unlisted video will not appear in any of YouTube's public spaces (such as search results, your channel, or the Browse page). You can browse for a specific pupil's video by clicking the playlist symbol on the video itself.
The children have worked hard to write, film and edit their videos. They have used a green screen and a corresponding app to set the scene, then edited their own banners, music, sound effects and clips using iMovie.
Enjoy!

Portreadau o Harri VIII

Portreadau o Harri VIII 1 Ryan
Portreadau o Harri VIII 2 Arwen
Portreadau o Harri VIII 3 Rhys
Portreadau o Harri VIII 4 Harri
Portreadau o Harri VIII 5 Aled
Portreadau o Harri VIII 6 Tom
Portreadau o Harri VIII 7 Darcie
Portreadau o Harri VIII 8 Lowri
Portreadau o Harri VIII 9 Joseff
Portreadau o Harri VIII 10 Sioned
Portreadau o Harri VIII 11 Melody
Portreadau o Harri VIII 12 Robin
Portreadau o Harri VIII 13 Gruffydd
Portreadau o Harri VIII 14 Catrin
Portreadau o Harri VIII 15 Hetty
Portreadau o Harri VIII 16 William
Portreadau o Harri VIII 17 Ava

Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework

Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 1 Joseff
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 2 Catrin ac Alys
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 3 Lowri
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 4 Robin, Melody ac Arwen
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 5 Tom
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 6 Aled
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 7 Harri
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 8 Ava
Top