Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Meillion

Croeso i ddosbarth Meillion

 

 

Blwyddyn 2 a 3 - Year 2 and 3

Athrawes/Teacher - Miss Harrison

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arall llawn hwyl a sbri!

We are looking forward to another year full of fun!

 

Gwybodaeth pwysig/Important information

 

Gwaith Cartref a Llyfrau Darllen/Homework and Reading books.

Bydd Gwaith Cartref yn mynd adref ar Ddydd Gwener pob wythnos -  nôl i'r ysgol erbyn Dydd Mawrth os gwelwch yn dda. 

Homework will be going home every Friday - Homework back on Tuesday please.

 

Bydd llyfrau darllen yn mynd adref ar ddydd Gwener - nôl i'r ysgol erbyn Dydd Llun os gwelwch yn dda.

Reading books go home on a Friday. - Back to school by Monday please.

 

Bwyd Bore/Morning Snack

Arian ar gyfer yr wythnos i'r ysgol ar fore Ddydd Llun os gwelwch yn dda.

Money for the week in school Monday morning please.

 

Addysg Gorfforol/Physical Education

Dydd Mawrth a Dydd Iau yn y neuadd (Tu allan os yw'n bosib) - Nofio i flwyddyn 3 ar Ddydd Iau tan y Nadolig.

Tuesday and Thursday in the hall (outside when possible) - Swimming for year 3 on Thursdays until Christmas.

 

Ysgol Goedwig/Forest School

Dydd Iau - Bydd eich plentyn angen wellies, dillad cynnes, côt law, het a menig. Cofiwch - Mae'r ysgol goedwig yn fwdlyd. Gwisgwch hen ddillad. 

Thursday - Your child will need wellies, warm clothes, rain coat, hat and a scarff. Remember - The forest school is muddy - Wear old clothes. 

 

Top