Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Meillion

Croeso i ddosbarth Meillion

 

 

Blwyddyn 3 a 4 - Year 3 and 4

Athrawes/Teacher 

Mrs Williams 

Cyfnod Mamolaeth Mrs Williams - Mrs Moghadasnia 

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arall llawn hwyl a sbri!

We are looking forward to another year full of fun!

 

Ein Thema yw: Y Ddraig: Y Celtiaid

Our Theme is: The Dragon: The Celts

 

Gwybodaeth pwysig/Important information

 

Gwaith Cartref a Llyfrau Darllen/Homework and Reading books.

Caiff Gwaith Cartref ei bostio ar Seesaw yn wythnosol, gweler ‘activities’ 
Caiff llyfrau darllen unigol eu gyrru adref ar Ddydd Gwener, i’w ddychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn y Dydd Llun canlynol os gwelwch yn dda. 
Cewch hefyd ddilyn y linc isod am gopi digidol o gynllun darllen Cymraeg a Saesneg Dosbarth Meillion.  

 

Homework will be posted weekly on seesaw, see ‘activities’

Individual reading books are sent home on Friday, please return to school by Monday morning. You can also follow the link below for a copy of Dosbarth Meillion’s Welsh and English reading scheme.

 

 

 

Bwyd Bore/Morning Snack

Gofynnir yn garedig i chi anfon bwyd bore i'r ysgol yn ddyddiol gyda’ch plentyn.

 

We kindly ask for you to send a morning snack into school daily with your child. 

 

Addysg Gorfforol/Physical Education

Pob dydd Llun/Every Monday.

 

Ysgol Goedwig/Forest School

Prynhawn Dydd Iau - Bydd eich plentyn angen wellies, dillad cynnes, côt law, het a menig. Cofiwch - Mae'r ysgol goedwig yn fwdlyd. Gwisgwch hen ddillad. 

Thursday afternoon - Your child will need wellies, warm clothes, rain coat, hat and a scarff. Remember - The forest school is muddy - Wear old clothes. 

Top