Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Meillion

Croeso i ddosbarth Meillion

 

 

Blwyddyn 3 a 4 - Year 3 and 4

Athrawes/Teacher - Mrs Williams

 

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arall llawn hwyl a sbri!

We are looking forward to another year full of fun!

 

Ein Thema yw: Bwyd

Our Theme is: Food

Gwybodaeth pwysig/Important information

 

Gwaith Cartref a Llyfrau Darllen/Homework and Reading books.

Caiff Gwaith Cartref ei bostio ar Seesaw yn wythnosol, gweler ‘activities’ 
Yn anffodus, nid ydym yn anfon unrhyw lyfr darllen adref o’r ysgol ar hyn o bryd, ond dilynwch y linc isod am gopi digidol o gynllun darllen Cymraeg a Saesneg Dosbarth Meillion.  

 

Homework will be posted weekly on seesaw, see ‘activities’

Unfortunately, we are unable to send reading books home, however please follow the link below for a copy of Dosbarth Meillion’s Welsh and English reading scheme.

 

 

 

Bwyd Bore/Morning Snack

Gofynnir yn garedig i chi anfon bwyd bore i'r ysgol yn ddyddiol gyda’ch plentyn.

 

We kindly ask for you to send a morning snack into school daily with your child. 

 

Addysg Gorfforol/Physical Education

Pob dydd Mercher/Every Wednesday.

 

Ysgol Goedwig/Forest School

Dydd Iau - Bydd eich plentyn angen wellies, dillad cynnes, côt law, het a menig. Cofiwch - Mae'r ysgol goedwig yn fwdlyd. Gwisgwch hen ddillad. 

Thursday - Your child will need wellies, warm clothes, rain coat, hat and a scarff. Remember - The forest school is muddy - Wear old clothes. 

Top