Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Negeseuon / Messages

Diolch yn fawr i bawb o ddosbarth Meillion am eich holl waith caled blwyddyn yma! Braf yw cael gweld chi gyd yn serenu! Mwynhewch eich gwyliau haf. Diolch mawr i’r holl rhieni am eich cefnogaeth gan Miss Harrison.

 

Thank you so much to everyone in year 1, 2 and 3 for all your hard work this year. It’s been a pleasure watching you all shine! Thank you also to all the parents for your support from Miss Harrison.

Diolch am eich holl waith caled hanner tymor yma plant! Mwynhewch y gwyliau! 

Nôl i’r ysgol - 04/06/18

 

Thank you for all your hard work this half term! Enjoy your week!

Back to school - 04/06/18

 

Top