Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Llythyrau/ Letters

Parti Piws/ Purple Party - 10fed o Ebrill/ 10th April

Mae'r Cylch yn dathlu pen-blwydd Dewin a Doti yn 10 oed. Dewch i ddathlu hefo ni drwy wisgo piws. Bydd dathliadau yn digwydd trwy'r dydd hefo gweithgareddau 'Giggles' yn y bore a sioe gan Proffesor Llusern yn y prynhawn. Oherwydd niferoedd staffio, mi fydd y parti piws ar gael ar gyfer plant sydd yn mynychu sesiynau Dydd Mercher yn unig.

 

The Cylch are celebrating Dewin and Doti's 10th birthday. Come and celebrate with us by wearing purple. There will be celebrations throughout the day with activities from 'Giggles' in the morning and a show by Professor Llusern in the afternoon. Due to staffing ratios, the purple party will only be available for children who attend Wednesday's sessions only.  

Top