Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Llythyrau/ Letters

Llythyr am beth sy'n digwydd wythnos nesaf

Cerdiau Nadolig

 

Fydd yr plant yn mynd adref gyda cerdyn Nadolig rydym wedi gwneud yn yr Cylch. Fydd yr cerdyn cyntaf am ddim, ond os ydych chi am brynu un arall, bydd yn £ 1.50 yr cerdyn. 

 

Diolch

 

Cylch Meithrin Terrig

 

Christmas Cards

 

The children will be coming home with a Christmas cards that have been made in the Cylch. The first Christmas card is free, but if you would like to purchase any additional cards they will be £1.50 a card.

 

Thankyou

 

Cylch Meithrin Terrig

Top