Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Llygad y Dydd

Croeso i Ddosbarth Meithrin a Derbyn

 

Athrawes- Mrs Davies

 

Cymhorthyddion - Anti Nia, Anti Em a Miss Richards

 

 

Gwybodaeth Pwysig/ Important Information

 

Bwyd Bore / Snack

 

Dewch a ffrwyth eich hunain mewn bag gyda'ch enw arno os gwelwch yn dda.  Diolch 

 

Bring your own healthy snack in a bag with your name on it please. Thank you 

 

Addysg Gorfforol/ Physical Education

 

Bydd gwersi Addysg Gorfforol pob bore Dydd Gwener. Bydd eich plentyn angen:

Crys gwyn

Siorts neu Jogers du

Siwmper

Trainers (not pumps)

 

Dewch i'r ysgol yn eich gwisg ar y diwrnod yma. 

 

Physical Education lessons are every Friday morning. Your child will need:

White shirt

Black shorts or joggers

Jumper

Trainers (not pumps)

 

Come to school in your kit on this day.

 

Ysgol Goedwig/ Forest School

 

Bydd sesiynau Ysgol Goedwig ymlaen pob bore Dydd Mawrth.

Bydd eich plant angen dillad cynnes, côt law, het a menig. Cofiwch - Mae ysgol goedwig yn fwdlyd. Gwisgwch hen ddillad. 

 

Our Forest school session will be every Tuesday morning. 

Your children will need warm clothes, a rain coat, hat and gloves. Remember - Forest school is muddy. Wear old clothes.

 

 

Thema / Topic

 

Ein thema y tymor yma yw 'Tyfu’.

 

Our topic this term is 'Grow'.

 

* Derbyn *

 

Llyfrau Darllen / Reading books

 

Bydd llyfrau darllen yn mynd adref pob dydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i chi anfon y llyfr darllen yn ôl ar y dydd Llun os gwelwch yn dda.

 

Reading books will be sent home every Friday.  We ask kindly that you send the book back every Monday please. 

 

 

Top