Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Gwaith Cartref / Homework

Gwaith Cartref Iaith, Mathemateg a Thema

 

Dydd Iau - Nôl erbyn Dydd Mawrth.

 

Cyflwynir cyfres o weithgareddau ar ddechrau pob hanner tymor - Cewch ddewis un weithgaredd i'w gwblhau yr wythnos.

A series of activities will be presented at the beginning of each half term - You may choose one activity to complete weekly.

 

 

Gwaith Cartref/Homework 24/05/18

Top