Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

Blwyddyn 4, 5 a 6

Athrawes - Miss Davies

daviese1737@hwbmail.net

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol Dydd Mawrth a Dydd Gwener

P.E. Tuesday and Friday

Gwaith Cartref - Dydd Gwener, nôl erbyn y Dydd Mawrth sy’n dilyn

Homework set on Friday, back by the following Tuesday

 

Themau'r flwyddyn/Themes for the year

Tymor yr Hydref – Y 60au

Tymor y Gwanwyn - Hedfan

Tymor yr Haf – Y Tuduriaid

Gweithgareddau all-gyrsiol

Gweithdy Junior Justice

Gwaith Thema

Y Tuduriaid

 

Ein thema ar gyfer tymor yr Haf yw'r Tuduriaid! Hyd yn hyn, rydym wedi trefnu llinell amser, cynhyrchu adroddiad newyddion YN FYW o Frwydr Bosworth, ysgrifennu a chreu portreadau o Harri'r VIII ac astudio tai gwahanol o'r cyfnod er mwyn i asiantau tai newydd Clychau'r Gog eu werthu! Sbiwch ar ein holl waith caled isod!

 

Our topic for the summer term is the Tudors! So far, we've put ordered events in a timeline, created a TV news report LIVE from the Battle of Bosworth, written and drawn portraits of Henry VIII and studied different houses from the Tudor era - ready to be sold by Clychau'r Gog's new estate agents! Check out all our hard work below!

Adeiladu tŷ Tuduriaid!

Tŷ anhygoel Arwen!

Portreadau o Harri VIII

Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework

Top