Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

Picture 1

Blwyddyn 4, 5 a 6

Athrawes - Miss Davies

daviese1737@hwbmail.net

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol Dydd Mawrth a Dydd Gwener

P.E. Tuesday and Friday

Gwaith Cartref - Dydd Gwener, nôl erbyn y Dydd Mawrth sy’n dilyn

Homework set on Friday, back by the following Tuesday

 

Themau'r flwyddyn/Themes for the year

Tymor yr Hydref – Y 60au

Tymor y Gwanwyn - Hedfan

Tymor yr Haf – Y Tuduriaid

Gweithgareddau all-gyrsiol

Gweithdy Junior Justice

Gweithdy Junior Justice 1
Gweithdy Junior Justice 2
Gweithdy Junior Justice 3

Gwaith Thema

Y Tuduriaid

 

Ein thema ar gyfer tymor yr Haf yw'r Tuduriaid! Hyd yn hyn, rydym wedi trefnu llinell amser, cynhyrchu adroddiad newyddion YN FYW o Frwydr Bosworth, ysgrifennu a chreu portreadau o Harri'r VIII ac astudio tai gwahanol o'r cyfnod er mwyn i asiantau tai newydd Clychau'r Gog eu werthu! Sbiwch ar ein holl waith caled isod!

 

Our topic for the summer term is the Tudors! So far, we've put ordered events in a timeline, created a TV news report LIVE from the Battle of Bosworth, written and drawn portraits of Henry VIII and studied different houses from the Tudor era - ready to be sold by Clychau'r Gog's new estate agents! Check out all our hard work below!

Adeiladu tŷ Tuduriaid!

Adeiladu tŷ Tuduriaid! 1
Adeiladu tŷ Tuduriaid! 2
Adeiladu tŷ Tuduriaid! 3

Tŷ anhygoel Arwen!

Tŷ anhygoel Arwen!  1 Mae Arwen wedi creu tŷ Tuduriaid ei hun adref!
Tŷ anhygoel Arwen!  2 Cafodd ei wneud allan o gardfwrdd a gwellt go iawn

Portreadau o Harri VIII

Portreadau o Harri VIII 1 Ryan
Portreadau o Harri VIII 2 Arwen
Portreadau o Harri VIII 3 Rhys
Portreadau o Harri VIII 4 Harri
Portreadau o Harri VIII 5 Aled
Portreadau o Harri VIII 6 Tom
Portreadau o Harri VIII 7 Darcie
Portreadau o Harri VIII 8 Lowri
Portreadau o Harri VIII 9 Joseff
Portreadau o Harri VIII 10 Sioned
Portreadau o Harri VIII 11 Melody
Portreadau o Harri VIII 12 Robin
Portreadau o Harri VIII 13 Gruffydd
Portreadau o Harri VIII 14 Catrin
Portreadau o Harri VIII 15 Hetty
Portreadau o Harri VIII 16 William
Portreadau o Harri VIII 17 Ava

Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework

Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 1 Joseff
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 2 Catrin ac Alys
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 3 Lowri
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 4 Robin, Melody ac Arwen
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 5 Tom
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 6 Aled
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 7 Harri
Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework 8 Ava
Top