Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

Blwyddyn 4, 5 a 6

Athrawes - Miss Davies

daviese1737@hwbmail.net

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol Dydd Mawrth a Dydd Gwener

P.E. Tuesday and Friday

Gwaith Cartref - Dydd Gwener, nôl erbyn y Dydd Mawrth sy’n dilyn

Homework set on Friday, back by the following Tuesday

 

Themau'r flwyddyn/Themes for the year

Tymor yr Hydref – Y 60au

Tymor y Gwanwyn - Hedfan

Tymor yr Haf – Y Tuduriaid

Gweithgareddau all-gyrsiol

Gweithdy Junior Justice

Gwaith Thema

Y Tuduriaid

 

Ein thema ar gyfer tymor yr Haf yw'r Tuduriaid! Hyd yn hyn, rydym wedi trefnu llinell amser, cynhyrchu adroddiad newyddion YN FYW o Frwydr Bosworth, ysgrifennu a chreu portreadau o Harri'r VIII ac astudio tai gwahanol o'r cyfnod er mwyn i asiantau tai newydd Clychau'r Gog eu werthu! Sbiwch ar ein holl waith caled isod!

 

Our topic for the summer term is the Tudors! So far, we've put ordered events in a timeline, created a TV news report LIVE from the Battle of Bosworth, written and drawn portraits of Henry VIII and studied different houses from the Tudor era - ready to be sold by Clychau'r Gog's new estate agents! Check out all our hard work below!

Adeiladu tŷ Tuduriaid!

Tŷ anhygoel Arwen!

Mae Arwen wedi creu tŷ Tuduriaid ei hun adref!
Cafodd ei wneud allan o gardfwrdd a gwellt go iawn

Portreadau o Harri VIII

Ryan
Arwen
Rhys
Harri
Aled
Tom
Darcie
Lowri
Joseff
Sioned
Melody
Robin
Gruffydd
Catrin
Hetty
William
Ava

Gwaith Cartref - Creu Coeden Deulu/Family Tree Homework

Joseff
Catrin ac Alys
Lowri
Robin, Melody ac Arwen
Tom
Aled
Harri
Ava
Top