Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Lili Wen Fach

Picture 1

Croeso i ddosbarth Lili Wen Fach!

 

Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Athrawes - Mrs Henley

Cymhorthydd - Mrs Thelwell

 

 

Gwybodaeth Pwysig/ Important Information

 

Llyfrau Darllen a Gwaith Cartref/ Reading Books and Homework

 

Bydd Gwaith cartref yn mynd allan ar Ddydd Iau pob wythnos - nôl i'r ysgol erbyn Dydd Mawrth os gwelwch yn dda.

Homework will be going out every Thursday - Homework back on Tuesday please.

 

Addysg Gorfforol/ Physical Education

 

Bydd gwersi Addysg Gorfforol yn cael ei chynnal pob bore Dydd Llun. Bydd y plant angen: Crys gwyn a siorts du.

Physcial Education lessons will take place every Monday morning. The children will need: White t-shirt and black shorts.

 

Ysgol Goedwig/ Forest School

 

Derbyn/ Blwyddyn 1 - Prynhawn Dydd Llun

 

Bydd eich plant angen wellis, dillad cynnes, côt law, het a menig. Cofiwch - Mae ysgol goedwig yn fwdlyd. Gwisgwch hen ddillad. 

 

Reception/ Year 1 - Monday Afternoon

 

Your children will need wellies, warm clothes, a rain coat, hat and gloves. Remember - Forest school is muddy. Wear old clothes.

 

Bwyd Bore/ Morning Snack

 

Arian ar gyfer yr wythnos i'r ysgol ar fore Ddydd Llun os gwelwch yn dda.

Money for the week in school Monday morning please.

Pecyn Aros Adref / Stay at Home Pack

Pecyn Aros Adref / Stay at Home Pack 1
Top