Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Lili Wen Fach

Croeso i ddosbarth Lili Wen Fach!

 

 Blwyddyn 1 a 2

Athrawes - Mrs Henley a Miss Hughes

Cymhorthyddion - Mrs Thelwell a Mrs Emberton

 

 

Gwybodaeth Pwysig/ Important Information

 

Thema / Topic

 

Ein thema y tymor yma yw 'Cymru Cwl'.

 

Our topic this term is 'Wonderful Wales'.

 

Llyfrau Darllen / Reading books

 

Bydd llyfrau darllen yn mynd adref pob dydd Mercher. Gofynnwn yn garedig i chi anfon y llyfr darllen yn ôl ar y dydd Llun os gwelwch yn dda.

 

Reading books will be sent home every Wednesday.  We ask kindly that you send the book back every Monday please. 

 

 

Addysg Gorfforol/ Physical Education

 

Bydd gwersi Addysg Gorfforol yn cael ei chynnal pob Dydd Gwener - y tu-allan. Bydd angen i'ch plentyn gwisgo'n addas ar gyfer y gwersi yma: Dewch i'r ysgol yn gwisgo joggers, crys-t a hoodie.

 

Physcial Education lessons will take place outdoors every Friday. The children will need to dress appropriately for this lesson: Come to school wearing joggers, t-shirt and a hoodie.

 

Ysgol Goedwig/ Forest School

 

Blwyddyn 1 a 2 - Bore Dydd Mawrth

 

Bydd eich plant angen wellis, dillad cynnes, côt law, het a menig. Cofiwch - Mae ysgol goedwig yn fwdlyd. Gwisgwch hen ddillad. 

 

Year 1 and 2 - Tuesday Morning

 

Your children will need wellies, warm clothes, a rain coat, hat and gloves. Remember - Forest school is muddy. Wear old clothes.

 

Bwyd Bore/ Morning Snack

 

Dewch a ffrwyth eich hunain mewn bag gyda'ch enw arno os gwelwch yn dda.  Diolch smiley

Bring your own healthy snack in a bag with your name on it please. Thank you smiley

 

Amser Cinio / Dinner time

 

A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn medru agor ei bocs bwyd ar bwyd sydd tu-mewn os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr smiley

Could we kindly ask that your child is able to open their own lunch box and the contents inside.  Thank you smiley

 

Top