Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Lili Wen Fach

Croeso i ddosbarth Lili Wen Fach!

 

Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Athrawes - Mrs Henley

Cymhorthydd - Mrs Thelwell

 

 

Gwybodaeth Pwysig/ Important Information

 

Thema / Topic

 

Ein thema y tymor yma yw 'Fi Anhygoel'.

Our topic this term is 'Marvellous Me'.

 

Gwaith Cartref/ Homework

 

Bydd Gwaith cartref yn mynd allan ar Ddydd Gwener pob wythnos - i'w gwblhau erbyn Dydd Llun os gwelwch yn dda.  Edrychwch ar Seesaw.

Homework will be going out every Friday - Homework to be completed by Monday please. Please check your Seesaw account.

 

Addysg Gorfforol/ Physical Education

 

Bydd gwersi Addysg Gorfforol yn cael ei chynnal pob Dydd Mercher - y tu-allan. Bydd angen i'ch plentyn gwisgo'n addas ar gyfer y gwersi yma: Dewch i'r ysgol yn gwisgo joggers, crys-t a hoodie.

Physcial Education lessons will take place outdoors every Wednesday. The children will need to dress appropriately for this lesson: Come to school wearing joggers, t-shirt and a hoodie.

 

Ysgol Goedwig/ Forest School

 

Derbyn/ Blwyddyn 1 - Prynhawn Dydd Llun

 

Bydd eich plant angen wellis, dillad cynnes, côt law, het a menig. Cofiwch - Mae ysgol goedwig yn fwdlyd. Gwisgwch hen ddillad. 

 

Reception/ Year 1 - Monday afternoon

 

Your children will need wellies, warm clothes, a rain coat, hat and gloves. Remember - Forest school is muddy. Wear old clothes.

 

Bwyd Bore/ Morning Snack

 

Dewch a ffrwyth eich hunain mewn bag gyda'ch enw arno os gwelwch yn dda.  Diolch smiley

Bring your own healthy snack in a bag with your name on it please. Thank you smiley

 

Amser Cinio / Dinner time

 

A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn medru agor ei bocs bwyd ar bwyd sydd tu-mewn os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr smiley

Could we kindly ask that your child is able to open their own lunch box and the contents inside.  Thank you smiley

 

Top