Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Archive Gallery: 2019 - 2020

Dosbarth Derbyn 2019

VIAM - Voice in a Million

School of Rock!

Coginio Bisgedi

Kiosk Treuddyn

Cyngerdd Gwyl Dewi

Croeso i'r galeri! Mwynhewch edrych ar ein lluniau

Welcome to the gallery! Please enjoy browsing our photographs.

Lluniau Dosbarthiadau - Diwrnod Olaf 2018

Trip Ty Nant, Llangollen

 

Cawsom ni gymaint o hwyl yn canŵio dros yr Aqueduct yn Llangollen heddiw. Roedd pawb yn wych ac yn ddewr yn edrych dros ochr yr Aqueduct. Da iawn chi blantos, braf cael gweld pawb yn gwenu! 

 

We had so much fun caoeing over the Aqueduct in Llangollen today. Everyone was brilliant and brave looking over the edge of the Aqueduct. Well done everyone, it was lovely to see such big smiles on everyone's face! 

Top