Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Policies

Policy on Disciplining Pupils (including anti bullying)

Mae nifer o bolisiau gan yr ysgol.  Ceir rhai o'r polisiau pwysicaf eu rhestru yma.  Os ydych angen polisi sydd ddim ar y rhestr a fedrwch gysyltu ar swyddfa yn yr ysgol.

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

School Managing Parent and Carers Contact Policy Cymraeg

School Managing Parent and Carers Contact Policy English

Adroddiad Llywodraethwyr 2022/23

Governors Report to Parents 2020/2021

Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr i Rieni 2020/2021

Governors Report to Parents 2018 19

Polisi Presenoldeb / Attendance Policy

Prosbectws Ysgol School Prosbectus

Cyllid Eig/PDG 2019/20

Adorddiad Blynyddol Y Llywodraethwry 2018/19

Social Networking Policy

Cytundeb Cartref / Home School Agreement

Ymddygiad / Behaviour

Polisi Cwyn / Complaints Policy

Prosbectws / Prosbectus

Top