Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Policies

Polisi Presenoldeb / Attendance Policy

Prosbectws Ysgol School Prosbectus

Cyllid Eig/PDG 2019/20

Governors Report to Parents 2018 19

Adorddiad Blynyddol Y Llywodraethwry 2018/19

Mae nifer o bolisiau gan yr ysgol.  Ceir rhai o'r polisiau pwysicaf eu rhestru yma.  Os ydych angen polisi sydd ddim ar y rhestr a fedrwch gysyltu ar swyddfa yn yr ysgol.

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

Social Networking Policy

Cytundeb Cartref / Home School Agreement

Ymddygiad / Behaviour

Polisi Cwyn / Complaints Policy

Prosbectws / Prosbectus

Top