Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Cymorth Seesaw / Seesaw Support

Seesaw Class

Still image for this video
Sut i ddefnyddio ap ‘Seesaw Class’

How to use ‘Seesaw Class’ app.

Seesaw Family

Still image for this video
Sut i ddefnyddio ap ‘Seesaw Family’

How to use ‘Seesaw Family’ app.

Cofnod Darllen ar Seesaw / Seesaw Reading Record.

Still image for this video
Sut i ddefnyddio Seesaw fel cofnod darllen.

How to use Seesaw as a reading record.
Top