Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

SAFMEDS

Agwedd

Cwis/lefel her

Cliciwch yma:

Gwerth Lle

Gwerth lle: hyd at miliwn

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a412f95e9d3001b3b130f/start

Bondiau Rhif

Bondiau rhif: hyd at 100 (unrhyw rhifau cyfan)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a29bbaac2f4001b9636fe/start

hyd at 1000 (unrhyw rhifau cyfan)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a2c85438a2b001bdec8e2/start

Adio

Degolion - 1 lle degol (Cyfanswm 1)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a2ef3c0fb0d001b309c3a/start

Degolion - 2 lle degol (Cyfanswm 1)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a2fae4b6ce1001ce513cf/start

Degolion - cymysgedd o 1, 2 & 3 lle degol (Cyfanswm 1)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a309f100880001cd1971f/start

Digidiau dwbl + digidau dwbl (cario drosodd)

https://quizizz.com/join/quiz/5f57e8021774da001b17d8dd/start

Digidau dwbl + digid sengl (haws)

https://quizizz.com/join/quiz/5f57e083cf5b97001b50d86a/start

Digidau dwbl + digid sengl (anoddach)

https://quizizz.com/join/quiz/5f57e1fd188cf1001b8b45d5/start

Degolion (2 lle degol)

https://quizizz.com/join/quiz/5f57ec99cf5b97001b50ddbe/start

Tynnu

Tynnu 9 neu 11 (hyd at 2 digid)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a0414bea610001bcf516e/start

Digidau dwbl - digid sengl (dim benthyg)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5917575bf916001bdb8bf3/start

Digidau dwbl - digid sengl (benthyg)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5918b75a8701001b27c541/start

Digidau dwbl - digidau dwbl (benthyg)

https://quizizz.com/join/quiz/5f591e2f14103a001ba8dbbd/start

Lluosi

Cymysgedd o dablau s 2-12

https://quizizz.com/join/quiz/5f5557eea3813d001cff1d1b/start

Digidau dwbl x digid sengl

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a19f00e1a04001d68311c/start

Digidau triphlyg x digid sengl

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a1b0c2f1c81001bff06d4/start

Dwblu (hyd at 100)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a17d30022a4001bee5342/start

Rhannu

Hanneru rhifau 2 digid

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a00901f91cf001e9a41d6/start

Rhannu

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a101704739e001b151d8d/start

Rhannu gyda 2

https://quizizz.com/join/quiz/5f59fd77339123001b4ca8d0/start

Rhannu gyda 5

https://quizizz.com/join/quiz/5f59fe74c5238e001bce60da/start

Amser

Darllen clociau - bob 15/30/45 munud

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b50a916a465001b8ca5cf/start

Darllen clociau - unrhyw nifer o funudau

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b595d2dd539001f836abd/start

Trawsnewid cloc 12 awr i cloc 24 awr

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b404a3751df001bf3e1eb/start

Trawsnewid cloc 24 awr i cloc 12 awr

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b41843751df001bf3e2c2/start

Trawsnewid i unedau gwahanol o amser

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b42ce75e883001b4c5f47/start

Darganfod y gwahaniaeth rhwng 2 amser (llai nag 1 awr)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b46a834b05c001bce0353/start

Adio amser (mwy nag 1 awr)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b4568b7ef06001b42dd92/start

Darganfod y gwahaniaeth rhwng 2 amser (mwy nag 1 awr)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b47d3661815001b78b475/start

Arian

Cyfri arian (cymysgedd o darnau arian a phapurau)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b8840464afe001b088e60/start

Cyfri arian (cymysgedd o darnau arian a phapurau-mwy amrywiol)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b8c24112529001bed46a5/start

Adio arian (cymysgedd o £ a cheiniogau)

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b8da916a465001b8cd52b/start

Darganfod y gwahaniaeth gydag arian

https://quizizz.com/join/quiz/5f5b8ef7e556cd001f297d32/start

Talgrynnu

i'r 100 agosaf

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a3611e6ba04001d90a260/start

i'r rhif cyfan agosaf

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a37a5c8ff42001d05924e/start

i 1 lle degol

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a38fb1912e4001fcebc4e/start

i 2 lle degol

https://quizizz.com/join/quiz/5f5a39cc567928001bef8aba/start

Top