Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Gwaith Cartref / Homework

Gwaith 13-17/7/2020 Work

 

Helo laugh

 

Gweler gwaith ar gyfer wythnos 13-17/7/2020 isod yes

 

Cadwch yn saff,

 

Mrs Henley heart

 

________

Hello laugh

 

Please see the work for the week 13-17/7/2020 below yes

 

Stay safe,

 

Mrs Henley heart

 

Gwaith 6-10/7/2020 Work

 

Helo smiley

 

Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn?  Gweler gwaith ar gyfer yr wythnos 6-10/7/2020 isod.

 

Cadwch yn saff,

 

Mrs Henley heart

 

_______

 

Hello smiley

 

I hope that your are all well?  Please find the work for 6-10/7/2020 below.

 

Keep safe, 

 

Mrs Henley heart

 

Gwaith 29/6/20-3/7/20 Work

 

Helo smiley

 

Gweler gwaith ar gyfer wythnos 29/6/20-3/7/20 isod. Diolch yes

 

Cadwch yn saff,

 

Mrs Henley heart

 

________________________

 

Hello smiley

 

Please see the work for 29/6/20-3/7/20 below. Thank you yes

 

Keep safe,

 

Mrs Henley heart

 

Gwaith 22-26/6/2020 Work

 

Helo laugh

 

Gweler gwaith ar gyfer wythnos 22-26/6/2020 isod.  Diolch unwaith eto am eich holl waith caled yes

 

Cadwch yn saff, 

 

Mrs Henley heart

 

__________

 

Hello laugh

 

Please see the work for the week 22-26/6/2020 below.  Thank you once again for all of your hard work yes

 

Stay safe, 

 

Mrs Henley heart

 

Gwaith 15-19/6/2020 work

 

Helo smiley

 

Gweler gwaith ar gyfer wythnos 15-19/6/2020 isod.  Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn?

 

Cadwch yn saff,

 

Mrs Henley heart

 

_____________________

 

Hello smiley

 

Please find the work for the week 15-19/6/2020 below.  I hope you are all safe and well?

 

Keep safe, 

 

Mrs Henley heart

 

Pecyn Rhif 10 / Pack Number 10

Gwaith 8-12/6/2020 Work

 

Helo laugh

 

Gweler gwaith ar gyfer wythnos 8-12/6/2020 isod.  Diolch unwaith eto am yr holl waith rydych yn ei anfon.

 

Cadwch yn saff

 

Mrs Henley heart

 

________

 

Hello laugh

 

Please see the work for 8-12/6/2020 below.  Thank you once again for all of the work you are handing in.

 

Keep safe,

 

Mrs Henley heart

 

Pecyn Rhif 9 / Pack Number 9

Gwaith 1-5/6/2020 Work

Croeso nol smiley

 

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau eich hanner tymor braf laugh  Dyma eich gwaith ar gyfer yr wythnos 1-5/6/2020.  Cofiwch gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnoch.

 

Cadwch yn saff, 

 

Mrs Henley heart

 

__________________________

 

Welcome back smiley

 

I hope you have all enjoyed your sunny half term laugh  Here is your work for the week 1-5/6/2020.  Remember to get in touch if you need any help.

 

Keep safe, 

 

Mrs Henley heart

 

Pecyn Rhif 8 / Pack Number 8

Gwaith 18-22/5/2020 Work

Helo smiley

 

Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn?  Rwyf wedi atodi gwaith wythnos 18-22/5/2020 isod.  Diolch i bawb sydd wedi cwblhau eich gwaith - rwyf wrth fy modd yn gweld eich ymdrechion caled yes

 

Cadwch yn saff, 

 

Mrs Henley heart

 

_________

 

Hello smiley

 

I hope you are all safe and well?  I have attached this weeks work 18-22/5/2020, below.  Thank you to everyone that has completed work - I have loved seeing your super efforts yes

 

Keep safe,

 

Mrs Henley heart

 

Pecyn Rhif 7 / Pack Number 7

Gwaith 11-15/5/20 Work

Helo pawb smiley

 

Gweler gwaith wythnos 11-15/5/2020 isod yes  Gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n iawn?  Cofiwch gysylltu os rydych angen unrhyw gymorth.

 

Cadwch yn saff,

 

Mrs Henley heart

 

_______________

 

Hello everyone smiley

 

Please find the work for 11-15/5/2020 below yes I hope that you are all ok?  Remember to get in touch if you need any help.

 

Keep safe,

 

Mrs Henley heart

 

Pecyn Rhif 6 / Pack Number 6

 

________________________________________________

 

Helo laugh

 

Isod rwyf wedi atodi gwaith wythnos yma (4/5/2020)  Rwyf wedi gyrru ebsot atoch drwy eich ebost Purplemash gyda'ch cod Seesaw.  Bydd angen y cod yma i gyflawni eich gweithgareddau.  E-bostiwch fi os nad ydych yn medru ei ffeindio.  Cadwch yn saff.

 

Hwyl am y tro

 

Mrs Henley heart

 

_______________________________________

 

Hello laugh

 

Below I have attached this weeks activities (4/5/2020)  I have sent you an email via your Purplemash email with your Seesaw Class Code.  You will need this code to complete some of your activities.  Please get in touch if you are unable to find it.  Keep Safe.

 

Bye for now,

 

Mrs Henley heart

 

 

Pecyn Rhif 5 / Pack Number 5

I gychwyn / Week commencing 4/5/2020

 

____________________________________________

 

Helo wink

 

Gobeithio eich bod chi'n mwynhau'r tywydd braf smiley  Rwyf wedi atodi rhagor o waith ichi isod.  Rydym yn dal i ddilyn thema 'Trychfilod a'r Lindysyn Llwglyd Iawn'.  Os hoffech chi rannu lluniau o'ch gwaith yna mae'n bosib ichi ei anfon i'r e-bost canlynol - HenleyG@hwbcymru.net  Diolch smiley

 

Cadwch yn saff

 

Mrs Henley heart

 

_______________________________________________

 

Hello wink

 

I hope that you have been enjoying this beautiful weather smiley  Below, I have attached some more work for you.  We are still following the topic 'Minibeasts and The Very Hungry Caterpillar'.  If you would like to share your work or pictures of your work please send them to the following email - HenleyG@hwbcymru.net - I would love to see them.  Diolch.

 

Keep safe,

 

Mrs Henley heart

 

 

Pecyn Rhif 4 / Pack Number 4

I gychwyn / Week commencing 27/4/2020

 

________________________________________

 

Helo smiley 

Gobeithio eich bod chi wedi cael Pasg ddiogel a hapus.  Mae Mrs Thelwell a finnau yn methu eich gwynebau hapus chi gyd!  Isod mae yna gweithgareddau i chi gyflawni adref.  Byddai'n hyfryd petasech yn gallu cadw unrhyw dystiolaeth mewn llyfr/ffolder i'w rannu efo ni pan ddowch yn ôl i'r ysgol neu beth am rannu lluniau ar Trydar @YsgolTerrig.  Diolch a chadwch yn ddiogel.

 

Mrs Henley smiley

 

__________________________________

 

Hello smiley

I hope that you have all had a safe and happy Easter.  Mrs Thelwell and I miss all of your smiley faces.  Below are some more activities for you to complete at home.  It would be lovely if you could keep any evidence of your work/activities in a book/folder so that we can share it when we return, or you could share your pictures with us on Twitter @YsgolTerrig.  Thank you.  Have fun and stay safe. 

 

Mrs Henley smiley

 

Pecyn rhif 3 / Pack number 3

Gwaith aros adref rhan 2 / Staying at home work part 2

Top