Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Meillion

 

Blwyddyn 1, 2 a 3 

Athrawes - Miss Harrison

 

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol blwyddyn 1, 2 a 3- Dydd Mercher

P.e. Year 1, 2 and 3 - Wednesday

 

Addysg Gorfforol blwyddyn 2 a 3 - Dydd Iau

P.e. Year 2 and 3 - Thursday

 

Ysgol Goedwig - Dydd Mawrth

Forest School - Tuesday

 

Gwaith Cartref - Dydd Iau, nôl erbyn Dydd Mawrth.

Homework on Thursday, back by Tuesday.

 

Themau'r flwyddyn/Themes for the year

Tymor yr Hydref - Y Gofod/Dathlu'r Nadolig.

Tymor y Gwanwyn - Y Ddraig.

Tymor yr Haf - Anifeiliaid.

 

 

Top