Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

School Values

Cwricwlwm Ysgol Terrig Curriculum

Datganiad Ysgol Terrig

Gweledigaeth Ysgol Terrig yw creu awyrgylch hapus a chefnogol er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cyrraedd ei lawn botensial.  Hefyd, rydym yn sicrhau bod pob unigolyn yn hyderus ac yn annibynnol yn ei dysgu.

Our vision and values are to provide a happy and supportive environment so that all children achieve their full potential.  Also, we ensure that each individual become confident and an independent learner.

Pam Addysg Gymraeg / Why Welsh Education

Ysgol Terrig

Top