Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Eisteddfod Treuddyn

Wedi'r Gaeaf

Clywais leisiau'r adar bach

Heddiw yn y goedlan,

Ffliwtiau aur yn canu'n iach,

Miwsig pêr ym mhob-man.

 

Pam y canu hyfryd hwn

heddiw yn y goedlan?

 

Gwelais ŵyn yn wlanog wyn

Heddiw ar y meysydd, 

Chwarae'n ysgafn wrth y llyn,

Deiliad bach y dolydd.

 

Pam y chwarae hyfryd iach

heddiw ar y meysydd?

 

Gwanwyn ddaeth ar draed o blu,

Chlywodd neb y cerdded.

Wedi'r gaeaf, daeth yn hy'

Yna gweithio'n galed.

 

Gwanwyn ddaeth ar faes a dôl,

chlywodd neb y cerdded. 

Top