Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Gwaith Cartref

Enw

30/1

6/2

27/2

10/4

17/4

24/4

1/5

15/5

8/6

12/6

19/6

26/6

10/7

Lowri

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alys

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catrin

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseff

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darcie

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melody

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ava

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetty

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sioned

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhys

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyler

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harri

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryan

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aled

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arwen

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruff

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwaith cartref 22/6/18 - erbyn 26/6/18

Dysgu geiriau sgripta chan gwasanaeth gadael bl6

Gwaith cartref 15/6/18 - erbyn 19/6/18

1. Write a Haiku or a Cinquain on something that's important to you.

Remember:

  • Haiku: 3 lines and a 5-7-5 syllable pattern
  • Cinquain: 5 lines, 2-4-6-8-2 syllable pattern and includes a noun, 2 adjectives, 3 verbs, emotion and lastly, a synonym for the first noun.

 

2. Dysgu'r geiriau i gan Bl6:

Mis Medi 2010,

Dechreom yn Ysgol Terrig,

Ond rwan dyma’r awr,

Mae’n amser dweud hwyl fawr.

 

Hoffem ddiolch i’r staff,

Sydd wedi cadw ni yn saff,

A dysgu’r doniau i ni,

Chi ydy’r gorau’n y byd.

 

Hwyl fawr Terrig!

gan bawb ym mlwyddyn 6!

Mae’n rhaid ffarwelio

Maes Garmon sydd o’n blaen!

Hwyl fawr Terrig

A diolch Terrig!

Da ni’n siwr mi fyddem

Yn eich methu chi.

 

O holl ysgolion Sir Fflint,

Does dim un sydd yn cymharu,

Ac mae'n rhaid i ni ddweud,

Ysgol Terrig 'da ni'n caru.

 

Ond nawr mae’r amser ‘di mynd,

A’n dyfodol yn ein dwylo ni,

Mae gennym atgofion di-ri,

Ac mae hynny’n ddiolch i chi.

 

Hwyl fawr Terrig!

gan bawb ym mlwyddyn 6!

Mae’n rhaid ffarwelio

Maes Garmon sydd o’n blaen!

Hwyl fawr Terrig

A diolch Terrig!

Da ni’n siwr mi fyddem

Yn eich methu chi.

 

Harri Floyd, Gruffydd Thomas,

Tyler Drury, Aled Morris,

Ryan Gregory, William Moore,

Arwen Ryder-Niles!!

 

Hwyl fawr Terrig!

gan bawb ym mlwyddyn 6!

Mae’n rhaid ffarwelio

Maes Garmon sydd o’n blaen!

Hwyl fawr Terrig

A diolch Terrig!

Da ni’n siwr mi fyddem

Yn eich methu chi.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Gwaith cartref 8/6/18 - erbyn 12/6/18

Gwnewch dudalen wybodaeth am eich gwlad yn ein 'draw' Cwpan y Byd. Yn GYMRAEG.

Create an information sheet about your country in our World Cup draw.

 

Fedrwch gynnwys y faner, iaith, poblogaeth a ffeithiau eraill.

Gwlad

Enw

De Corea

Tyler

Lloegr

Harri

Brasil

Ryan G

Yr Ariannin

William

Tunisia

Aled

Nigeria

Gruffydd

Uruguay

Arwen

Saudi Arabia

Ava

Costa Rica

Hetty

Mecsico

Sioned

Gwlad Belg

Rhys

Yr Almaen

Tom

Morocco

Robin

Yr Aifft

Lowri

Serbia

Alys

Croatia

Catrin

Iran

Joseff

Portiwgal

Melody

Sbaen

Darcie

Gwaith cartref 1: 25/05/18 – erbyn 08/06/18

Pick one of these photos to use as inspiration for a short story. Feel free to type out your story on J2E5 or J2Office Word.

Try and include as many descriptive devices as you can to expand your sentences and make your work really interesting – we have looked at similes, metaphors and alliteration in class. Be as creative as you can! Remember to use correct punctuation!

Gwaith cartref 2 - Arian/Aur

Defnyddiwch eich sgiliau algebra i ddatrys yr allwedd er mwyn cracio’r cod!

 

A = C + 1

A =

N = X ÷ 2

N =

B = L x 4

B =

O = H ÷ 4

O =

C = O x 5

C =

P = X - 2

P =

D = C – 5

D =

Q = 5

Q =

E = L + Q

E =

R = E + J

R =

F = 18 ÷ L x 3

F =

S = C - Z

S =

G = 10 x 2

G =

T = Q x 3 + 3

T =

H = 16

H =

U = E x J

U =

I = G - 19

I =

V = U + I

V =

J = T ÷ 9

J =

W = D + O

W =

K = J x O

K =

X = 10 + 4

X =

L = P ÷ 2

L =

Y = Q x 5

Y =

M = Y + I

M =

Z = T ÷ 6

Z =

 

26-19-25-7-16-11-19-20-16/ 11-1-20-16/ 10-19-25-6-1-21-22!

_______________________________________

26-21-11/ 26-1-17-17/ 15-21-23-1-11-17/ 25-7/ 20-19-6. J

_______________________________________

21-7-17-24-21-13-21-15-1-10-21-11-18-16-22-17!

_______________________________________

25-17-10-4-6/ 18-11-13-13-1-10

_______________________________________

25/ 18-22-15-22-13-1-21-1-15

_______________________________________

Crewch neges eich hun:

______________________________________________

 

Gwaith cartref 2: Efydd

_________________________________________________________________________________________________________________

Gwaith cartref 11/5/18 - erbyn 15/5/18 

John Lewis competition - we have been tasked with up-cycling old school blazers. Use the templates to start creating a design. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Gwaith cartref 4/5/18 - erbyn 9/5/18

Ar ddarn o bapur A4 (ar y cyfrifiadur os liciwch chi) creuwch coeden deulu o’ch teulu chi – gan roi chi’ch hun ar y gwaelod. Peidiwch a phoeni os nad ydych yn gallu dod o hyd i bob darn o wybodaeth – llenwch hi gymaint a fedrwch chi.

 

Homework 4/5/18 - due 9/5/18

On an A4 sheet of paper (or on a computer if you like) create your own family tree, starting with yourself at the bottom. Don’t worry if you can’t find every bit of information, only fill in as much as you can.

 

 

Top