Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Ysgol Goedwig -Forest School

Ysgol Goedwig/Forest School

Prynhawn Dydd Iau - Bydd eich plentyn angen wellies, dillad cynnes, côt law, het a menig. Cofiwch - Mae'r ysgol goedwig yn fwdlyd. Gwisgwch hen ddillad. 

Thursday afternoon - Your child will need wellies, warm clothes, rain coat, hat and a scarff. Remember - The forest school is muddy - Wear old clothes.

Top