Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Caneuon

Cawl a Chân

Dwylo Dros y Mor

Cân Ysgol Terrig! gyda'r Welsh Whisperer

Harbwr Diogel

Hei Mistar Urdd

Deffra!

Popeth Sydd O'n Cwmpas

Sosban Fach

Dwi'n Gymro, Dwi'n Gymraes

Mishamba Mishamba

Popeth Sydd O'n Cwmpas

Braf yw bwyta

Bihafio!

Mam Wnaeth Gôt i Mi

Gyda'n Gilydd

Mis Mawrth Unwaith Eto

Olifar

Food, Glorious Food!

Oliver!

Where is Love?

Consider Yourself

Pick a Pocket or Two

Ceiliog

I'd Do Anything

Be Back Soon

Stryd Oes Fictoria

Who Will Buy?

As Long As He Needs Me

Gloch

Oom-Pah-Pah

Gunshot

Finale

My Name

Samba'r Cynhaeaf

Will cwac cwac

Cofio bob amser

Bwgan Brain

_________________________________________________________________________________________________________________

Caneuon Nadolig

Cân 2 - Boncyff Dolig yn Llosgi.wav

Cân 3 - Y Bang a’r Ffrwydrad.wav

Cân 4 - Addurno’r Goeden.wav

Cân 5 - Sain y Noël .wav

Cân 6 - Lapio Chwim, Stacio Chwim.wav

Cân 7 - Ar Fore Nadolig.wav

Cân 9 - Dadl ‘Dolig.wav

Geiriau’r Caneuon

Cân 2

Cân 3

Cân 4

Cân 5

Cân 6 (tune of Jingle Bells)

Cân 7

Top