Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Eisteddfod Treuddyn

Canu

 

Dwy fraich ar led

Cetyn yn ei geg

Trwyn hir a main

Dyna'r bwgan brain

Adrodd

 

Dw i'n mynd i steddfod Treuddyn

Lle caf i hwyl a sbri

Ac am lefaru byddaf

yn gyntaf, wir i chi!

Top