Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Llyfrau darllen Magi Ann

Llyfrau Hwyl Magi Ann

Rydym yn darllen Cyfres Magi Ann yn ein dosbarth ni. Er mwyn ichi fedru ei ddarllen bydd angen lawrlwytho app Llyfrau Hwyl Magi Ann Set 1-5. Mae'r llyfrau yn lliwgar ac yn hwyl i’w ddarllen 😁📚

 

We follow the Magi Ann series in class.  You will have to download the Llyfrau Hwyl Magi Ann app (set 1-5) to access the books. The online books are colourful and fun to read 😁📚

Top