Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

Blwyddyn 4, 5 a 6

Athrawes/Teacher - Miss Davies

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol/P.E 

Dydd Mercher/Wednesday

Gwaith Cartref/Homework

Caiff ei bostio ar Seesaw yn wythnosol

Will be posted weekly on Seesaw 

Llyfrau darllen/Reading books 

Mynd adref ar Ddydd Gwener, dychwelyd ar Ddydd Llun. Cymraeg a Saesneg bob yn ail. Postiwch ar eich cofnod ddarllen ar Seesaw. 

Sent home on Fridays, to be returned the following Monday. Alternating Welsh and English every other week. Post on your reading log on Seesaw.

 

Themau'r flwyddyn/Topics for the year

Tymor yr Hydref - Dros Fôr a Thir/Over Land and Sea

Tymor y Gwanwyn - Hedfan/Flying

Tymor yr Haf - Y 60au/The 60s

 

 

2017-2019

Top