Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

Blwyddyn 4, 5 a 6

Athrawes/Teacher - Miss Davies

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol/P.E - Dydd Mercher/Wednesday

 

Gwaith Cartref/Homework

Caiff ei bostio ar Seesaw yn wythnosol

Will be posted weekly on Seesaw 

 

Llyfrau darllen/Reading books 

Yn anffodus, er mwyn ystyried iechyd a diogelwch plant a staff, nid ydym yn anfon unrhyw lyfr adref o'r ysgol ar hyn o bryd.

Unfortunately, to ensure the health and safety of pupils and staff, we are not currently sending books home from school at the moment.

 

Bwyd Bore/Morning Snack

Arian ar gyfer yr wythnos i'w dalu yn ddigidol drwy'r AP os gwelwch yn dda. 

Money for the week to be paid on the APP please.

 

Themau'r flwyddyn/Topics for the year

Tymor yr Hydref - Y Tuduriaid/The Tudors

Tymor y Gwanwyn - Yr Aifft/Egypt

Tymor yr Haf - Amser Maith yn Ôl/A Long Time Ago

 

 

Gwaith Wythnosol

Wythnos 12 (13/7/20)
Wythnos 11 (6/7/20)
Wythnos 10 (29/6/20)
Wythnos 9 (22/6/20)
Wythnos 8 (15/6/20)
Wythnos 7 (8/6/20)
Wythnos 6 (1/6/20)
Wythnos 5 (18/5/20)
Wythnos 4 (11/5/20)
Wythnos 3 (4/5/20)
Wythnos 2 (27/4/20)
Wythnos 1 (20/4/20)
Pecyn rhif 3
Pecyn rhif 2
Pecyn rhif 1

Wedi'r Gaeaf

Clywais leisiau'r adar bach

Heddiw yn y goedlan,

Ffliwtiau aur yn canu'n iach,

Miwsig pêr ym mhob-man.

 

Pam y canu hyfryd hwn

heddiw yn y goedlan?

 

Gwelais ŵyn yn wlanog wyn

Heddiw ar y meysydd, 

Chwarae'n ysgafn wrth y llyn,

Deiliad bach y dolydd.

 

Pam y chwarae hyfryd iach

heddiw ar y meysydd?

 

Gwanwyn ddaeth ar draed o blu,

Chlywodd neb y cerdded.

Wedi'r gaeaf, daeth yn hy'

Yna gweithio'n galed.

 

Gwanwyn ddaeth ar faes a dôl,

chlywodd neb y cerdded. 

Y Storm

Lyrics Can Bl6 2019

A Million Dreams

All Of Me

Believer

Blinded By Your Grace

Diamonds

Help a Child Belong

I Want a Mum and Dad

Skin

Stronger

This Is Me

True Colours

Uptown Funk/Jai Ho

What About Us

Gwerthusiad Macbeth

Top