Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

Picture 1

Blwyddyn 4, 5 a 6

Athrawes/Teacher - Miss Davies

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol/P.E - Dydd Llun/Monday

Nofio/Swimming - Dydd Iau/Thursday

 

Gwaith Cartref/Homework

Dydd Gwener, cwblhawyd a'i ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth sy’n dilyn

Set on Friday, completed and returned by the following Tuesday

 

Llyfrau darllen/Reading books 

Plant yn mynd â llyfrau adref dros y penwythnos

Children will take reading books home with them over the weekend 

 

Bwyd Bore/Morning Snack

Arian ar gyfer yr wythnos i'r ysgol ar fore Ddydd Llun os gwelwch yn dda

Money for the week in school Monday morning please

 

Themau'r flwyddyn/Topics for the year

Tymor yr Hydref - Yr Ail Ryfel Byd/WW2

Tymor y Gwanwyn - Technoleg (Y Dyn Haearn)/Technology (The Iron Man)

Tymor yr Haf - O Dan y Ddaear (Tyllau)/Underground (Holes)

 

 

Gwaith wythnosol

Gwaith wythnosol 1 Wythnos 11 (6/7/20)
Gwaith wythnosol 2 Wythnos 10 (29/6/20)
Gwaith wythnosol 3 Wythnos 9 (22/6/20)
Gwaith wythnosol 4 Wythnos 8 (15/6/20)
Gwaith wythnosol 5 Wythnos 7 (8/6/20)
Gwaith wythnosol 6 Wythnos 6 (1/6/20)
Gwaith wythnosol 7 Wythnos 5 (18/5/20)
Gwaith wythnosol 8 Wythnos 4 (11/5/20)
Gwaith wythnosol 9 Wythnos 3 (4/5/20)
Gwaith wythnosol 10 Wythnos 2 (27/4/20)
Gwaith wythnosol 11 Wythnos 1 (20/4/20)
Gwaith wythnosol 12 Pecyn rhif 3
Gwaith wythnosol 13 Pecyn rhif 2
Gwaith wythnosol 14 Pecyn rhif 1
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 1
Picture 1

Wedi'r Gaeaf

Clywais leisiau'r adar bach

Heddiw yn y goedlan,

Ffliwtiau aur yn canu'n iach,

Miwsig pêr ym mhob-man.

 

Pam y canu hyfryd hwn

heddiw yn y goedlan?

 

Gwelais ŵyn yn wlanog wyn

Heddiw ar y meysydd, 

Chwarae'n ysgafn wrth y llyn,

Deiliad bach y dolydd.

 

Pam y chwarae hyfryd iach

heddiw ar y meysydd?

 

Gwanwyn ddaeth ar draed o blu,

Chlywodd neb y cerdded.

Wedi'r gaeaf, daeth yn hy'

Yna gweithio'n galed.

 

Gwanwyn ddaeth ar faes a dôl,

chlywodd neb y cerdded. 

Y Storm

Y Storm 1

Lyrics Can Bl6 2019

A Million Dreams

All Of Me

Believer

Blinded By Your Grace

Diamonds

Help a Child Belong

I Want a Mum and Dad

Skin

Stronger

This Is Me

True Colours

Uptown Funk/Jai Ho

What About Us

Gwerthusiad Macbeth

Gwerthusiad Macbeth 1
Top