Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

Blwyddyn 4, 5 a 6

Athrawes/Teacher - Miss Davies

 

Gwybodaeth/Information

Addysg Gorfforol/P.E 

Dydd Mercher/Wednesday

Gwaith Cartref/Homework

Caiff ei bostio ar Seesaw yn wythnosol

Will be posted weekly on Seesaw 

Llyfrau darllen/Reading books 

Yn anffodus, er mwyn ystyried iechyd a diogelwch plant a staff, nid ydym yn anfon unrhyw lyfr adref o'r ysgol ar hyn o bryd, ond mae PDFs o rai o hoff lyfrau darllen y plant ar y dudalen isod.

Unfortunately, to ensure the health and safety of pupils and staff, we are not currently sending books home from school at the moment, but please enjoy reading the PDF versions of some of the class' favourite books, uploaded on the page linked below. 

 

Themau'r flwyddyn/Topics for the year

Tymor yr Hydref - Y Tuduriaid/The Tudors

Tymor y Gwanwyn - Yr Aifft/Egypt

Tymor yr Haf - Amser Maith yn Ôl/A Long Time Ago

 

 

2017-2019

Top