Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Clychau’r Gog

𝓑𝓵𝔀𝔂𝓭𝓭𝔂𝓷 5 𝓪 6

Athrawes/Teacher - Miss Davies

 

𝓖𝔀𝔂𝓫𝓸𝓭𝓪𝓮𝓽𝓱 | 𝓘𝓷𝓯𝓸𝓻𝓶𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷

𝓐𝓭𝓭𝔂𝓼𝓰 𝓖𝓸𝓻𝓯𝓯𝓸𝓻𝓸𝓵 - 𝓟𝓱𝔂𝓼𝓲𝓬𝓪𝓵 𝓔𝓭𝓾𝓬𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷

Dydd Gwener/Friday

𝓨 𝓖𝓸𝓮𝓭𝔀𝓲𝓰 - 𝓕𝓸𝓻𝓮𝓼𝓽 𝓢𝓬𝓱𝓸𝓸𝓵

Dydd Iau/Thursday 

𝓖𝔀𝓪𝓲𝓽𝓱 𝓒𝓪𝓻𝓽𝓻𝓮𝓯 - 𝓗𝓸𝓶𝓮𝔀𝓸𝓻𝓴

Caiff ei bostio ar Seesaw yn wythnosol

Will be posted weekly on Seesaw 

𝓛𝓵𝔂𝓯𝓻𝓪𝓾 𝓭𝓪𝓻𝓵𝓵𝓮𝓷 - 𝓡𝓮𝓪𝓭𝓲𝓷𝓰 𝓫𝓸𝓸𝓴𝓼 

Mynd adref ar Ddydd Gwener, dychwelyd ar Ddydd Llun. Cymraeg a Saesneg bob yn ail.

Postiwch ar eich cofnod ddarllen ar Seesaw. 

Sent home on Fridays, to be returned the following Monday. Alternating Welsh and English every other week.

Post on your reading log on Seesaw.

 

𝓣𝓱𝓮𝓶𝓪𝓾'𝓻 𝓯𝓵𝔀𝔂𝓭𝓭𝔂𝓷 | 𝓣𝓸𝓹𝓲𝓬𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓮 𝔂𝓮𝓪𝓻

Tymor yr Hydref - Teithwyr Amser Treuddyn/Treuddyn Time Travellers

Tymor y Gwanwyn - Yr Hen Aifft/Ancient Egypt

Tymor yr Haf - Y 60au/The 60s

 

 

2017-2019

Top