Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Negeseuon Pwysig

Pel Droed

Mae'r gem pel droed erbyn Parc y Llan fory (12/6/18) wedi'w ganslo.

 

Rownderi

Mae gem rownderi erbyn Parc y Llan dydd Iau (14/6/18).

 

Hwdis Bl6/Year 6 Leavers Hoodies

Mae eich hwdis gadael wedi'w harchebu - bydd cost o £10 os gwelwch yn dda.

Year 6 leavers hoodies have been ordered - there will be a cost of £10 please. *Before 26/6/18 please!*

 

Caerdydd

Mae Bl5 yn mynd ar daith i Gaerdydd ar yr 20/6/18.

Year 5 are going on a trip to Cardiff on the 20/6/18.

 

Llangrannog

Os gwelwch yn dda fedrith Bl6 ddod a'u pres i dalu am taith Llangrannog cyn 19/6/18

Please could Year 6 ensure they've paid for the Llangrannog trip before 19/6/18.

 

Diolch smiley

Profion

Da iawn chi am weithio mor galed yn ystod y profion!  Mae Miss Davies yn falch iawn ohonoch chi gyd!

A huge well done to you all for working so hard in the tests! Miss Davies is very proud of you all! 

Trip ysgol fory! School trip tomorrow!

Fory (10/5/18), rydym yn ymweld â Chastell y Waun fory i gyd-fynd a’n thema – Y Tuduriaid.

Cofiwch dod a phecyn bwyd a chot neu siwmper!

We’re visiting Chirk Castle tomorrow (10/5/18) to learn more about this term’s topic – the Tudors.

Remember to bring a packed lunch and a coat/jumper!

Mabolgampau

Cofiwch fod mabolgampau yr ysgol ar ddydd Gwener 18/5/18 ar ôl ysgol.

The school sports day is taking place after school on Friday 18/5/18.

Dillad pêl droed/Football kits

Neges i'r hogiau a chwaraeodd yn y match pêl droed yn erbyn Ysgol Parc y Llan wythnos diwethaf i plîs ddychwelyd y kit (wedi ei olchi) yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Mawrth 8/5/18 neu ni fedrwch chwarae yn y gêm nesaf. Diolch.

 

A message for the boys who played in the football match against Ysgol PYLl last week to please return their kits (washed) to school by 8/5/18 ready for the next match. Thank you.

 

Profion Cenedlaethol/National Tests

Da iawn chi blantos am weithio mor galed yr wythnos hon! Hanner ffordd drwodd rwan!

Profion wythnos nesaf:

  • Dydd Mawrth 8/5/18 - Mathemateg Gweithdrefnol 1pm
  • Dydd Mercher 9/5/18 - Saesneg Darllen 9:30am

Next week's tests:

  • Tuesday 8/5/18 - Procedural Maths 1pm
  • Wednesday 9/5/18 - English Reading 9:30am

 

Top