Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Gwybodaeth Cylch/ Cylch Information

Prosbectws Cylch 2020

Cylch Prospectus 2020

Prosbectws Cylch Cymraeg

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Cliciwch y linc isod i ddarganfod mwy o wybodaeth am Mudiad Meithrin.

 

Mudiad Meithrin is an organisation who specialise in childcare and early years education. Our goal is to ensure that every young child in Wales benefits from early educational experiences and services through the medium of Welsh. 

 

Click on the link below to find out more information on Mudiad Meithrin. 

Cylch Drwy'r Dydd / Playgroup All Day

Top