Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Welcome

Why Welsh Education

Croeso,

Dewch am dro o gwmpas ein gwefan er mwyn gweld ein hysgol brysur.  Pwrpas y wefan yw rhoi blas ar fywyd yn Ysgol Terrig.  Hefyd, ceir gwybodaeth i rieni, disgyblion ar gymuned agos rydym yn rhan ohono.

 

Gobeithio mwynhewch eich ymweliad i'r wefan, ac yn darganfod y wybodaeth rydych yn chwilio amdano.  Os oes gwybodaeth bellach yr hoffwch ymholi, codwch y ffon a rhowch alwad i ni.

 

 

We are a busy, friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing up to date information for parents, pupils and the wider community.

 

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find the information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

Top