Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dyddiadau Clendar

Dyddiadau / Dates

 

4/03/19

Cerdded yn saff i flynyddoedd 1-3

Walk Safe for years 1-3

7/03/19

Diwrnod y Llyfr

Gwisgo i fyny fel cymeriad o lyfr Cymraeg

World Book Day

Dress up as a character from a Welsh Book

8/03/19

Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi

Croeso i Bawb

Cychwyn am 9.15

St David’s Day concert

All Welcome

To start at 9.15

8/03/19

Sioe i’r disgyblion yn y prynhawn

A show for the children pm

11/03/19

Cerdded yn saff i flynyddoedd 1-3

Walk Safe for years 1-3

12/03/19

Disgyblion i Haulfryn

Pupils to Haulfryn

12/03/19

Noson i rieni am Lundain

Blynyddoedd 3-6 5.30

London Parents Evening

Years 3-6 5.30

13/03/19

Gwyl Gymnasteg I flynyddoedd 3 a 4 yn Ysgol Gwenffrwd

Gymnastics Festival for years 3 and 4 at Ysgol Gwenffrwd

15/03/19

Dydd Diwrnod Trwyn Coch

Gwisgo Coch

Bydd trwynau coch ar werth yn yr ysgol

Red Nose Day

Wear Red

We will be selling Red noses at school

18/03/19

Gweithdy apiau i flwyddyn 5

Apps workshop for Year 5

18/03/19

Cerdded yn saff i flynyddoedd 1-3

Walk Safe for years 1-3

20/03/19

Llundain

Amserlen i’w gadarnahu

London

Timetable to be confirmed

25/03/19

Cerdded yn saff i flynyddoedd 1-3

Walk Safe for years 1-3

26/03/19

PC Mark Jones bl 2,4 a 6

PC Mark Jones yrs 2,4 and 6

26/03/19

Noson Rieni

Parents Evening

27/03/19

Noson Rieni

Parents Evening

29/03/19

Diwrnod

Brain Charity

Gwisgwch Bandana

The Brain Charity Day

Wear a bandana

1/04/19

Glan Llyn Blwyddyn 4

Glan Llyn Year 4

7/04/19

Pared Pasg

Easter Parade

9/04/19

Techniquest

Blynyddoedd 1-6

Technoquest Years 1-6

10/04/19

Parti Piws

Pawb i wisgo Piws

Purple Party

Everybody to wear purple

11/04/19

Twrnamnet Pel Rhwyd

Ysgol Terrig

Netball Tournament

At Ysgol Terrig

12/04/19

Cau am Y Pasg

Close for Easter

30/04/19

Ail-agor

School re opens

 

Top